Vakbondswerk

lbc

Een stukje van mijn ontwikkelingstraject tot wie ik ben…

Jarenlange inzet voor LBC NVK. Constructief samenwerken met de directie om tot een mooi organisatieklimaat te komen. Met het belang van de werknemer voorop.

Sinds 11 augustus 2014 bekleed ik een nieuwe functie, dit in het AZ St Lucas te Brugge. Deze functie is niet meer compatibel met een mandaat binnen de vakbond. Met pijn in het hart nam ik dus afscheid van het vakbondswerk. Ik vergeet echter niet de leerrijke en vreugdevolle momenten die ik mocht ervaren. Het werk was alvast een grote steun en basis voor mijn huidig werk nu.